Sign In
Navigate Up
Home

VIS Traject

Duurzaam lasersnijden bij KMO’s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement.

Doelgroep

  • De doelgroep van het project bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn in het domein van laserbewerken, veelal lasersnijden.
  • Daarnaast richt het project zich ook naar bedrijven die lasersystemen produceren en verdelen.
  • Grootte doelgroep: volgens selectie NaceBel codes. Geschat op > 500 bedrijven

Problemen/uitdagingen

In Vlaanderen is er een zeer groot aantal lasersnijmachines. Het gros daarvan werkt met een CO2 laserbron. Een fiber laser is echter veel duurzamer dan een CO2 laser en biedt voordelen op gebied van snijkarakteristieken.
Algemene voordelen van een fiber laserbron ten opzichte van een CO2 bron zijn:
  • elektrisch rendement veel hoger (30% tov 10%)
  • geen gasverbruik
  • klein vloeroppervlak
  • weinig onderhoud
  • laag verbruik koeler
  • zeer laag stand-by verbruik
De investeringskost van een fiber laser machine is nog steeds hoger dan voor de klassieke technologie. Dit wordt mede veroorzaakt door de andere golflengte van het laserlicht die extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt. Maar met een dergelijke machine kan, voor een breed gamma aan materialen en plaatdiktes, veel sneller gesneden worden vergeleken met de klassieke technologie.
 
Voor bedrijven die investeren in het lasersnijden wordt de keuze des te moeilijker. Neutrale advisering
hieromtrent is nodig.

VIS-Traject

In een VIS-traject zit een onderdeel innovatiestimulering, een onderdeel onderzoek en een onderdeel
technologische advisering.
De ontwikkeling van nieuwe laserbronnen is vrij recent en is bij kleine en middelgrote ondernemingen nog niet doorgedrongen. In eerste instantie zullen dus deze bronnen moeten worden bekend gemaakt. Wij verwachten van de bedrijven zelf een aantal praktische vragen die in de loop van het project zullen
onderzocht worden. Zo zal gewerkt worden rond snijden van moeilijke materialen, combinatie lassen/snijden, rendementsanalyses, snijden van kleine gaten, …
Daarnaast zal ook advisering gebeuren rond technologiekeuze veelal in het kader van nieuwe investeringen.
Hierbij moet de investeringskost worden afgewogen tegenover de winst aan energie en gassen b.v.